Zámecký park

uvodni baner

 • historie
 • stavby a objekty
 • mapa
 • přiroda
 • zajimavosti v parku
 • projekt obnovy

HISTORIE

V ÚDOLÍ ŘEKY BLANICE PŘILÉHAJÍCÍM K VLAŠIMSKÉMU ZÁMKU BYLA DO 18. STOLETÍ OBORA S LOVNOU ZVĚŘÍ A ZÁMECKÁ ZAHRADA.
V POSLEDNÍ ČTVRTINĚ 18. STOLETÍ NA JEJICH MÍSTĚ ZAČALI BUDOVAT TEHdEJŠÍ MAJITELÉ PANSTVÍ MARIE JOSEFA Z TRAUTSONU A JEJÍ MANŽEL KAREL JOsEF Z AUERSPERGa ZÁMECKÝ PARK V ROMANTICKÉM DUCHU.

POSTUPNĚ VZNIKL JEDINEČNÝ PŘíRODNĚ KRAJINÁŘSKÝ PARK DOPLNĚNÝ MNOŽSTVÍM ROMANTICKÝCH STAVEB A ZÁKOUTÍ, O KTERÉM J. SCHALLER VE SVÉ TOPOGRAFII KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO Z ROKU 1788 NAPSAL, ŽE SVOU KRÁSOU VYNIKÁ TÉMĚŘ NAD VŠECHNY OSTATNÍ PARKY V ČECHÁCH.

V ROCE 1805 BYLO VYDÁNO ALBUM 24 KOLOROVANÝCH RYTIN W. BERGERA PODLE KRESEB MALÍŘE A. PUCHeRNY, KTERÉ ZACHYCUJE PŮVODNÍ PODOBU PARKU.

05 Pucherna 05 pucherna b 05 pucherna d 05 pucherna a

 

ZOBRAZIT CELOU HISTORII

 • zamek
 • cinsky pavilon
 • stary hrad
 • znosimska brana
 • domasinska brana
 • vlasimska brana

PŘÍRODA V PARKUPŘÍRODA V PARKU

DÍKY GEOMORFOLOGICKY VELMI ČLENITÉMU ÚZEMÍ JE ZÁMECKÝ PARK MIMOŘÁDNĚ PŘÍRODOVĚDNĚ BOHATÝ. NALEZNEME ZDE KVĚTNATÉ VLHKÉ LOUKY V NIVĚ ŘEKY BLANICE, SKÁLY, STINNÉ I VÝSLUNNÉ LESY, V OBLASTI POD STARÝM HRADEM I PRALESOVITÉHO CHARAKTERU.

ZOBRAZIT VÍCE

OSOBNOTI A VLAŠIMSKÝ PARKOSOBNOTI A VLAŠIMSKÝ PARK

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM 2005
V SRPNU A ZÁŘÍ 2005 SE S FINANČNÍ PODPOROU EVROPSKÉ UNIE USKUTEČNILO VE VLAŠIMSKÉM ZÁMECKÉM PARKU SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM ZA ÚČASTI PĚTI UMĚLCŮ, JEHOŽ TÉMATEM BYLA "DĚTSKÁ FANTAZIE".

ZOBRAZIT VÍCE

SOCHA JANA OČKA VE VLAŠIMISOCHA JANA OČKA VE VLAŠIMI

Tento zcela neziskový útvar má za cíl získat finanční prostředky, zorganizovat výběrové řízení a zajistit výrobu a umístění sochy možná nejvýznamnějšího rodáka našeho města: Jana Očka z Vlašimi, prvního českého kardinála, pražského arcibiskupa, rádce a důvěrníka Karla IV. Vedení tohoto spolku se ujali pánové Mgr. Miloš Povolný, MVDr. Jiří Hostek a Mgr. Radovan Cáder s podporou dalších spolupracovníků.

ZOBRAZIT VÍCE

ETAPY OBNOVY PARKUETAPY OBNOVY PARKU

 • 1995
  • Naučná stezka byla poprvé otevřena v roce 1995 (hrazeno z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR) a celkem obsahovala 11 zastavení.
 • 97-98
  • Obnova přírodních prvků. Byly řešeny především nejnutnější zásahy do parku jako obnova luk (před Starým hradem či u kamenného mostu u Znosimské brány), výřez náletů dřevin a některé základní výsadby v přední části parku, především stromů.
 • 2005
  • Oprava (1. fáze) a zpřístupnění dosud chátrajících částí a objektů vlašimského zámku a parku a vytvoření nových služeb pro návštěvníky.
 • 2005
  • V srpnu a září 2005 se s finanční podporou Evropské unie uskutečnilo ve vlašimském zámeckém parku sochařské sympozium za účasti pěti umělců, jehož tématem byla „dětská fantazie“.
 • 2006
  • Cílem projektu je posílení kulturního odkazu města Vlašimi, zvláště jako připomínka nedávné historie pro obyvatele a návštěvníky zámku formou trvale instalované fotografické výstavy o historii města ve věži vlašimského zámku.

ZOBRAZIT VÍCE

KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮKraj blanických rytířů

Cílem projektu s finanční podporou Evropské unie a Středočeského kraje je propagovat nově definovanou turistickou oblast KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ, jehož podstata vychází ze známé legendy o Blanických rytířích odpočívajících v hoře Blaník.

ZOBRAZIT VÍCE

Hra v parkulogo

Hrajeme si v pohádkovém světě zámeckého parku ve Vlašimi!

Hra se dá hrát pouze v parku ve Vlašimi.

ZOBRAZIT VÍCE

Užitečné odkazy

Kraj blanických rytířů
Informační server turistického regionu.

Město Vlašim
Majitel zámku a parku ve Vlašimi, zajišťující průběžnou péči o zámek a zámecký park.

ZO ČSOP Vlašim
Nájemce a provozovatel Starého hradu a Vlašimské brány, který dlouhodobě pečuje o rozvoj zámeckého parku.

Muzeum Podblanicka
Provozovatel expozic v zámku.

Hrajeme si v pohádkovém světě zámeckého parku ve Vlašimi!

Hra se dá hrát pouze v parku ve Vlašimi.

Internetová prezentace www.VlasimskyPark.cz je tvořena se snahou o dosažení maximální přístupnosti svého obsahu. Splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých), novely zákona č. 365/2000 Sb i WCAG 1.0.

Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvetšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.

HTML dokumenty jsou tvořeny strukturálním XHTML 1.0 Strict. K vizuální prezentaci pak pokužívá kaskádových stylu (CSS). Kaskádové styly lze vypnout pomocí odkazu Vypnout CSS (styly jdou poté opět zapnout). Tato funkčnost vyžaduje povolené cookies v prohlížeci.

Pro nejdůležitejší navigační prvky tohoto webu jsou použity následující klávesové zkratky (tzv. accesskeys):

[alt + 0] - prohlášení o přístupnosti
[alt + 1] - úvodní strana
[alt + 2] - kontaktní informace
[alt + 5] - mapa serveru
 

Celá prezentaci je postavena na robustním publikačním systému Moje redakce© , který pro vás dodává Anawe (www.anawe.cz - Vše pro Vaší prezentaci nejen na internetu).

Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co by podle vás neodpovídalo požadavkům přístupnosti, informujte nás, prosím, provedeme kroky k odstranění těchto nedostatků.