Hudební skladatelé a vlašimský park 

Vlašimský zámecký park se stal místem inspirujícím také hudební klasiky.

smetana

Na přelomu třicátých a čtyřicátých let 19. století měl mož­nost park blíže poznat BEDŘICH SMETANA, který prožíval své mládí v nedalekých Růžkových Lhoticích, jež v letech 1835 až 1844 vlastnil jeho otec. Do svého deníku si poznamenal, že vlašimský zámec­ký park je jedním z nejkrásnějších, které navštívil.

mahler

Také GUSTAV MAHLER navštěvoval koncem sedmdesátých let 19. století Vlašim, kam přijížděl za svými příbuznými a přáteli. Krásná krajina Podblanicka, kterou projížděl na svých cestách v do­bách, kdy jediným dopravním prostřed­kem spojujícím Vla­šim s okolním svě­tem byl dostavník, a nevšední podívaná,kterou skýtal roman­tický vlašimský park, se mu natrvalo vry­ly do paměti.

Právě tyto vzpomínky ho později inspirovaly při tvorbě jeho 3. symfonie a možná vlašimský čínský pa­vilon ho přivedl na myšlenku zhudeb­nit čínskou poezii ve skladbě Das Lied von der Erde.

 

Sochařské sympozium 2005

 V srpnu a září 2005 se s finanční podporou Evropské unie uskutečnilo ve vlašimském zámeckém parku sochařské sympozium za účasti pěti umělců, jehož tématem byla „dětská fantazie“.

Výsledkem akce jsou sochařská díla trvale umístěná po obou březích řeky Blanice v blízkosti ZNOSIMSKÉ BRÁNY.

alien

1. ALIEN

Autor: Marie Šeborová

Záměrem autorky bylo vytvoření sochařského díla, které bude podněcovat děti, ale i dospělé, k rozvíjení jejich fantazie. Alien, v překladu cizinec, vetřelec, je záhadné bytí, uchovávající si své tajemství. Vzdáleně snad může někomu připomínat ptáka, „něco“ létajícího.....či návštěvu z odlišných kultur, z jiných světů, ale také třeba něco nebo někoho úplně jiného.

vlasimmata

2. VLAŠIMMATA

Autor: Michal Blažek

 Slovy autora: „sochy nepotřebují slov. Sochy, které potřebují slova, jsou špatné“.

figura

3. FIGURA

Autor: Igor Kalina

 

 

zaba

4. ŽÁBA

Autor: Daniel Talavera

 

penta

5. PENTTAHITTINEN - Usmívající se král z hor

Autor: Hannu Aaltonen (Finsko)

 Po staletí se předávaly od člověka k člověku podivuhodné příběhy o obrech, kteří žili v jeskyních v Pyolonvuori, což je v Huittinenu ve Finsku. Lidé slýchali vyprávění o obrech, kteří vrhali obrovské balvany na velké vzdálenosti.
Z příběhů o obrech z Pyolonvuori se zrodily příběhy o štědrém Pentahittinenovi. Pentahittinen byl král z hory a štědrý ochránce lidí. Lidé v těchto příbězích nikdy Pentahittinena neviděli, ale slyšeli vyprávění a setkávali se s mnoha jeho dobrými skutky. Mezi mýtická stvoření nádherného parku města Vlašimi chci zasadit svou vlastní postavu několikasetletého krále hory Pentahittinena. Je to dobroděj, který má usměvavé oči a ústa, který má ruce a nohy, symboly všemohoucí dobré vůle, které ho pohánějí od jednoho úspěchu k druhému.

Chci aby mé vlastní zpodobení Pentahittinena vystupovalo z kamene ve Vlašimském parku tak, aby každý, kdo si ho prohlédne, měl možnost sám v sobě uvidět svůj vlastní obraz krále hory.