Zámecký park

uvodni baner

 • historie
 • stavby a objekty
 • mapa
 • přiroda
 • zajimavosti v parku
 • projekt obnovy

HISTORIE

V ÚDOLÍ ŘEKY BLANICE PŘILÉHAJÍCÍM K VLAŠIMSKÉMU ZÁMKU BYLA DO 18. STOLETÍ OBORA S LOVNOU ZVĚŘÍ A ZÁMECKÁ ZAHRADA.
V POSLEDNÍ ČTVRTINĚ 18. STOLETÍ NA JEJICH MÍSTĚ ZAČALI BUDOVAT TEHdEJŠÍ MAJITELÉ PANSTVÍ MARIE JOSEFA Z TRAUTSONU A JEJÍ MANŽEL KAREL JOsEF Z AUERSPERGa ZÁMECKÝ PARK V ROMANTICKÉM DUCHU.

POSTUPNĚ VZNIKL JEDINEČNÝ PŘíRODNĚ KRAJINÁŘSKÝ PARK DOPLNĚNÝ MNOŽSTVÍM ROMANTICKÝCH STAVEB A ZÁKOUTÍ, O KTERÉM J. SCHALLER VE SVÉ TOPOGRAFII KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO Z ROKU 1788 NAPSAL, ŽE SVOU KRÁSOU VYNIKÁ TÉMĚŘ NAD VŠECHNY OSTATNÍ PARKY V ČECHÁCH.

V ROCE 1805 BYLO VYDÁNO ALBUM 24 KOLOROVANÝCH RYTIN W. BERGERA PODLE KRESEB MALÍŘE A. PUCHeRNY, KTERÉ ZACHYCUJE PŮVODNÍ PODOBU PARKU.

05 Pucherna 05 pucherna b 05 pucherna d 05 pucherna a

 

ZOBRAZIT CELOU HISTORII

 • zamek
 • cinsky pavilon
 • stary hrad
 • znosimska brana
 • domasinska brana
 • vlasimska brana

PŘÍRODA V PARKUPŘÍRODA V PARKU

DÍKY GEOMORFOLOGICKY VELMI ČLENITÉMU ÚZEMÍ JE ZÁMECKÝ PARK MIMOŘÁDNĚ PŘÍRODOVĚDNĚ BOHATÝ. NALEZNEME ZDE KVĚTNATÉ VLHKÉ LOUKY V NIVĚ ŘEKY BLANICE, SKÁLY, STINNÉ I VÝSLUNNÉ LESY, V OBLASTI POD STARÝM HRADEM I PRALESOVITÉHO CHARAKTERU.

ZOBRAZIT VÍCE

OSOBNOTI A VLAŠIMSKÝ PARKOSOBNOTI A VLAŠIMSKÝ PARK

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM 2005
V SRPNU A ZÁŘÍ 2005 SE S FINANČNÍ PODPOROU EVROPSKÉ UNIE USKUTEČNILO VE VLAŠIMSKÉM ZÁMECKÉM PARKU SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM ZA ÚČASTI PĚTI UMĚLCŮ, JEHOŽ TÉMATEM BYLA "DĚTSKÁ FANTAZIE".

ZOBRAZIT VÍCE

SOCHA JANA OČKA VE VLAŠIMISOCHA JANA OČKA VE VLAŠIMI

Tento zcela neziskový útvar má za cíl získat finanční prostředky, zorganizovat výběrové řízení a zajistit výrobu a umístění sochy možná nejvýznamnějšího rodáka našeho města: Jana Očka z Vlašimi, prvního českého kardinála, pražského arcibiskupa, rádce a důvěrníka Karla IV. Vedení tohoto spolku se ujali pánové Mgr. Miloš Povolný, MVDr. Jiří Hostek a Mgr. Radovan Cáder s podporou dalších spolupracovníků.

ZOBRAZIT VÍCE

ETAPY OBNOVY PARKUETAPY OBNOVY PARKU

 • 1995
  • Naučná stezka byla poprvé otevřena v roce 1995 (hrazeno z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR) a celkem obsahovala 11 zastavení.
 • 97-98
  • Obnova přírodních prvků. Byly řešeny především nejnutnější zásahy do parku jako obnova luk (před Starým hradem či u kamenného mostu u Znosimské brány), výřez náletů dřevin a některé základní výsadby v přední části parku, především stromů.
 • 2005
  • Oprava (1. fáze) a zpřístupnění dosud chátrajících částí a objektů vlašimského zámku a parku a vytvoření nových služeb pro návštěvníky.
 • 2005
  • V srpnu a září 2005 se s finanční podporou Evropské unie uskutečnilo ve vlašimském zámeckém parku sochařské sympozium za účasti pěti umělců, jehož tématem byla „dětská fantazie“.
 • 2006
  • Cílem projektu je posílení kulturního odkazu města Vlašimi, zvláště jako připomínka nedávné historie pro obyvatele a návštěvníky zámku formou trvale instalované fotografické výstavy o historii města ve věži vlašimského zámku.

ZOBRAZIT VÍCE

KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮKraj blanických rytířů

Cílem projektu s finanční podporou Evropské unie a Středočeského kraje je propagovat nově definovanou turistickou oblast KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ, jehož podstata vychází ze známé legendy o Blanických rytířích odpočívajících v hoře Blaník.

ZOBRAZIT VÍCE

HRA V PARKUježek

Hrajeme si v pohádkovém světě zámeckého parku ve Vlašimi!

Hra se dá hrát pouze v parku ve Vlašimi.

ZOBRAZIT VÍCE