Zámecký park

uvodni baner

 • historie
 • stavby a objekty
 • mapa
 • přiroda
 • zajimavosti v parku
 • projekt obnovy

HISTORIE

V ÚDOLÍ ŘEKY BLANICE PŘILÉHAJÍCÍM K VLAŠIMSKÉMU ZÁMKU BYLA DO 18. STOLETÍ OBORA S LOVNOU ZVĚŘÍ A ZÁMECKÁ ZAHRADA.
V POSLEDNÍ ČTVRTINĚ 18. STOLETÍ NA JEJICH MÍSTĚ ZAČALI BUDOVAT TEHdEJŠÍ MAJITELÉ PANSTVÍ MARIE JOSEFA Z TRAUTSONU A JEJÍ MANŽEL KAREL JOsEF Z AUERSPERGa ZÁMECKÝ PARK V ROMANTICKÉM DUCHU.

POSTUPNĚ VZNIKL JEDINEČNÝ PŘíRODNĚ KRAJINÁŘSKÝ PARK DOPLNĚNÝ MNOŽSTVÍM ROMANTICKÝCH STAVEB A ZÁKOUTÍ, O KTERÉM J. SCHALLER VE SVÉ TOPOGRAFII KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO Z ROKU 1788 NAPSAL, ŽE SVOU KRÁSOU VYNIKÁ TÉMĚŘ NAD VŠECHNY OSTATNÍ PARKY V ČECHÁCH.

V ROCE 1805 BYLO VYDÁNO ALBUM 24 KOLOROVANÝCH RYTIN W. BERGERA PODLE KRESEB MALÍŘE A. PUCHeRNY, KTERÉ ZACHYCUJE PŮVODNÍ PODOBU PARKU.

ZOBRAZIT CELOU HISTORII

 • zamek
 • cinsky pavilon
 • stary hrad
 • znosimska brana
 • domasinska brana
 • vlasimska brana

PŘÍRODA V PARKUPŘÍRODA V PARKU

PŘÍRODA V ZÁMECKÉM PARKU
DÍKY GEOMORFOLOGICKY VELMI ČLENITÉMU ÚZEMÍ JE ZÁMECKÝ PARK MIMOŘÁDNĚ PŘÍRODOVĚDNĚ BOHATÝ. NALEZNEME ZDE KVĚTNATÉ VLHKÉ LOUKY V NIVĚ ŘEKY BLANICE, SKÁLY, STINNÉ I VÝSLUNNÉ LESY, V OBLASTI POD STARÝM HRADEM I PRALESOVITÉHO CHARAKTERU.

ZOBRAZIT VÍCE

OSOBNOTI A VLAŠIMSKÝ PARKOSOBNOTI A VLAŠIMSKÝ PARK

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM 2005
V SRPNU A ZÁŘÍ 2005 SE S FINANČNÍ PODPOROU EVROPSKÉ UNIE USKUTEČNILO VE VLAŠIMSKÉM ZÁMECKÉM PARKU SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM ZA ÚČASTI PĚTI UMĚLCŮ, JEHOŽ TÉMATEM BYLA "DĚTSKÁ FANTAZIE".

ZOBRAZIT VÍCE

ETAPY OBNOVY PARKUETAPY OBNOVY PARKU

 • 1995
  • Naučná stezka byla poprvé otevřena v roce 1995 (hrazeno z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR) a celkem obsahovala 11 zastavení.
 • 97-98
  • Obnova přírodních prvků. Byly řešeny především nejnutnější zásahy do parku jako obnova luk (před Starým hradem či u kamenného mostu u Znosimské brány), výřez náletů dřevin a některé základní výsadby v přední části parku, především stromů.
 • 2005
  • Oprava (1. fáze) a zpřístupnění dosud chátrajících částí a objektů vlašimského zámku a parku a vytvoření nových služeb pro návštěvníky.
 • 2005
  • V srpnu a září 2005 se s finanční podporou Evropské unie uskutečnilo ve vlašimském zámeckém parku sochařské sympozium za účasti pěti umělců, jehož tématem byla „dětská fantazie“.
 • 2006
  • Cílem projektu je posílení kulturního odkazu města Vlašimi, zvláště jako připomínka nedávné historie pro obyvatele a návštěvníky zámku formou trvale instalované fotografické výstavy o historii města ve věži vlašimského zámku.

ZOBRAZIT VÍCE

KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮKraj blanických rytířů

Cílem projektu s finanční podporou Evropské unie a Středočeského kraje je propagovat nově definovanou turistickou oblast KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ, jehož podstata vychází ze známé legendy o Blanických rytířích odpočívajících v hoře Blaník.

ZOBRAZIT VÍCE

Hra v parkulogo

Hrajeme si v pohádkovém světě zámeckého parku ve Vlašimi!

Hra se dá hrát pouze v parku ve Vlašimi.

ZOBRAZIT VÍCE