Vlašimská brána

vlasimbranaV rámci úprav parku za Karla Viléma Filipa z Auerspergu byly v roce 1846 postaveny tři novogotické vstupní brány do vlašimského zámeckého parku – vlašimská, domašínská a znosimská.

Nejznámější je Vlašimská brána stojící u vstupu do vlašimského zámku. Nad vstupem je na ní umístěno 13 menších erbů původních šlechtických majitelů vlašimského panství a velký erb rodu knížat z Auerspergu.

První patro věže sloužilo v posledních letech jako ateliér vlašimského malíře Stanislava Příhody. V roce 2005 se díky projektu s finanční podporou Evropské unie a spolufinancování Města Vlašimi uskutečnila kompletní rekonstrukce brány.

V současné době slouží Vlašimská brána jako PODBLANICKÁ GALERIE, představující díla regionálních umělců pod vedením malíře Stanislava Příhody. Vlašimskou bránu provozuje
ZO ČSOP Vlašim, během sezóny je přístupná veřejnosti v rámci PROHLÍDKOVÉHO OKRUHU PARKEM nebo i individuálně.