Starý hrad

staryhrad

Jednou ze dvou dochovaných staveb původního parku je pseudogotický romantický Starý hrad vystavěný na skále nad údolím řeky Blanice. Původně byl poněkud větší a podle tradice byl nazýván Kouzelný hrad, protože v jeho interiéru měl být umístěn nábytek, který se pomocí tajného mechanismu ukrýval před očima návštěvníků pod podlahu.

Již v 19. století byl Starý hrad stavebně upraven, zmenšen a obnoven bez původního tajemně mizícícho zařízení. V rámci projektu s podporou Evropské unie a finanční spoluúčastí Města Vlašimi byl objekt v roce 2005 částečně opraven a byla zde instalována expozice o historii zámeckého parku s rytinami Antonína Pucherny, představujícími park na přelomu 18. a 19. století.

Starý hrad má v dlouhodobém pronájmu ZO ČSOP Vlašim, která zajišťuje provoz, PŘÍSTUPNÝ VEŘEJNOSTI JE V RÁMCI PROHLÍDKOVÉHO OKRUHU PARKEM.