Obnova přírodních prvků – II. etapa

Probíhá od loňského roku, realizátor je Český svaz ochránců přírody Vlašim.
Finanční prostředky ve výši cca 16 mil. Kč poskytl Státní fond životního prostředí ČR.
Projekt II. etapy je zaměřen na přední polovinu zámeckého parku od zámku po mlýnský náhon, vč. luk od Blanice k Domašínské bráně.

Obnova zámku a parku ve Vlašimi (2. fáze)

Cílem projektu, spolufinancovaného Evropskou unií, je realizace aktivit, které nebylo možné z časových a technických důvodů v 1. fázi (r. 2005) uskutečnit, nebo se při realizaci objevila nová témata, která přispějí k lepšímu využití parku a zámku ve Vlašimi.
Klíčovou aktivitou je zpřístupnění nejzajímavějšího romantického objektu v parku - Čínského pavilonu.
Projekt zároveň přinese propojení zámku a parku s městem a jeho okolím prostřednictvím informačního systému i nové naučné cyklostezky.
Celkové náklady projektu jsou cca 17 mil. Kč. Doba realizace červen 2006 až červenec 2008.

Kraj blanických rytířů

Cílem projektu s finanční podporou Evropské unie a Středočeského kraje je propagovat nově definovanou turistickou oblast KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ, jehož podstata vychází ze známé legendy o Blanických rytířích odpočívajících v hoře Blaník.
Legenda je základním tématem pro využití v propagaci regionu směrem k turistické veřejnosti.

Město pod věží aneb Vlašim na dlani - fotografická výstava o historii Vlašimi

Cílem projektu je posílení kulturního odkazu města Vlašimi, zvláště jako připomínka nedávné historie pro obyvatele a návštěvníky zámku formou trvale instalované fotografické výstavy o historii města ve věži vlašimského zámku, která bude zároveň posilovat atraktivitu tohoto místa.
Projekt je realizován se 100%  finanční podporou Evropské unie v rámci LEADER+.
Výstava je přístupná veřejnosti od května 2006 v rámci prohlídky Muzea Podblanicka

Sochařské sympozium 2005

V srpnu a září 2005 se s finanční podporou Evropské unie uskutečnilo ve vlašimském zámeckém parku sochařské sympozium za účasti pěti umělců, jehož tématem byla „dětská fantazie“.
Výsledkem akce jsou sochařská díla trvale umístěná po obou březích řeky Blanice v blízkosti ZNOSIMSKÉ BRÁNY.

Obnova kulturní památky - vlašimského zámeckého parku (1. fáze)

Cílem projektu, spolufinancovaného Evropskou unií, byla oprava a zpřístupnění dosud chátrajících částí a objektů vlašimského zámku a parku a vytvoření nových služeb pro návštěvníky.
Celkové náklady projektu byly cca 7,5 mil Kč, realizace v roce 2005.

Obnova přírodních prvků – I. etapa

Proběhla v letech 1997 – 1998, realizátor byl Český svaz ochránců přírody Vlašim.
Finanční prostředky poskytl Státní fond životního prostředí ČR.
Byly řešeny především nejnutnější zásahy do parku jako obnova luk (např. před Starým hradem či u kamenného mostu u Znosimské brány), výřez náletů dřevin a některé základní výsadby v přední části parku, především stromů.
Kontakt na zpracovatele a managera projektu – pavel.pesout@csop.cz

Naučná stezka zámeckým parkem

Naučná stezka byla poprvé otevřena v roce 1995 (hrazeno z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR) a celkem obsahovala 11 zastavení.
V roce 2005 byla prodloužena a rozšířena o 5 nových zastavení a byla obnovena původní pěšina a schodiště ve stráni pod „Samsonem“ (hrazeno z prostředků Evropské unie z programu SROP).

Obě etapy realizoval Český svaz ochránců přírody