Příroda v zámeckém parku

parkstromDíky geomorfologicky velmi členitému území je zámecký park mimořádně přírodovědně bohatý. Nalezneme zde květnaté vlhké louky v nivě řeky Blanice, skály, stinné i výslunné lesy, v oblasti pod Starým hradem i pralesovitého charakteru.

V lesích zde roste mnoho vzácných a chráněných druhů rostlin jako lilie zlatohlavá či oměj různobarvý. Po celé ploše jsou roztroušeny
staleté duby letní a další velikáni, hostící vzácný hmyz a ptactvo, pro něž je park posledním útočištěm v širokém okolí.

Vlašimský zámecký park je proto začleněn v evropské soustavě chráněných území NATURA 2000.