Hrajeme si v pohádkovém světě zámeckého parku ve Vlašimi!

Hra se dá hrát pouze v parku ve Vlašimi.

Hru spustíte v parku načtením QR kódu
na kterémkoli ze 14 zastavení hry.
HRA V PARKU

Jak hrát DUPY - DUP?

Hra se dá hrát pouze v zámeckém parku ve Vlašimi a hraje se mobilním telefonem.

V mobilním telefonu se ke hře využívá aplikace na čtení QR kódů. U mnoha mobilních telefonů postačí, když svůj mobilní fotoaparát namíříte na štítek s QR kódem, ten se načte a zobrazí se vám ukrytá informace.

QR mesto

Praktická rada:

Jak os­ke­no­vat QR kód? Už kvů­li to­mu ne­mu­sí­te in­sta­lo­vat spe­ci­a­li­zo­va­nou apli­ka­ci. Na­u­či­la se to pří­mo vy­hle­dá­va­cí apli­ka­ce Go­o­gle, kte­rou na An­dro­i­du vět­ši­nou už má­te.

Po­stup je jed­no­du­chý...

  • Spusť­te fotoaparát vašeho zařízení
  • Držte zařízení tak, aby byl QR kód zřetelně zobrazen
  • Vaše zařízení rozpozná QR kód a zobrazí upozornění
  • Klepnutím na oznámení otevřete odkaz spojený s QR kódem

 

ZPĚT