Znosimská brána

znosimskabrana

 V rámci úprav parku za Karla Viléma Filipa z Auerspergu byly v roce 1846 postaveny tři novogotické vstupní brány do vlašimského zámeckého parku – vlašimská, domašínská a znosimská.

Znosimská brána stojí na místech, kde před vybudováním parku býval mlýn a soukenická valcha. Nad jejím vstupem je umístěna kamenná hlava tura, erbovního zvířete rodu Auerspergů.

V roce 2005 se díky projektu s finanční podporou Evropské unie a spolufinancování Města Vlašimi uskutečnila oprava brány.

V současnosti je v bráně umístěno občerstvení návštěvníků parku (tel. 604 282 010).