PROJEKTY OBNOVY PARKU

Zámecký park / PROJEKTY OBNOVY PARKU

ETAPY OBNOVY PARKUETAPY OBNOVY PARKU

 • 1995
  • Naučná stezka byla poprvé otevřena v roce 1995 (hrazeno z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR) a celkem obsahovala 11 zastavení.
 • 97-98
  • Obnova přírodních prvků. Byly řešeny především nejnutnější zásahy do parku jako obnova luk (před Starým hradem či u kamenného mostu u Znosimské brány), výřez náletů dřevin a některé základní výsadby v přední části parku, především stromů.
 • 2005
  • Oprava (1. fáze) a zpřístupnění dosud chátrajících částí a objektů vlašimského zámku a parku a vytvoření nových služeb pro návštěvníky.
 • 2005
  • V srpnu a září 2005 se s finanční podporou Evropské unie uskutečnilo ve vlašimském zámeckém parku sochařské sympozium za účasti pěti umělců, jehož tématem byla „dětská fantazie“.
 • 2006
  • Cílem projektu je posílení kulturního odkazu města Vlašimi, zvláště jako připomínka nedávné historie pro obyvatele a návštěvníky zámku formou trvale instalované fotografické výstavy o historii města ve věži vlašimského zámku.

ZOBRAZIT VÍCE