HISTORIE PARKU

Zámecký park / HISTORIE PARKU

HISTORIE

V ÚDOLÍ ŘEKY BLANICE PŘILÉHAJÍCÍM K VLAŠIMSKÉMU ZÁMKU BYLA DO 18. STOLETÍ OBORA S LOVNOU ZVĚŘÍ A ZÁMECKÁ ZAHRADA.
V POSLEDNÍ ČTVRTINĚ 18. STOLETÍ NA JEJICH MÍSTĚ ZAČALI BUDOVAT TEHdEJŠÍ MAJITELÉ PANSTVÍ MARIE JOSEFA Z TRAUTSONU A JEJÍ MANŽEL KAREL JOsEF Z AUERSPERGa ZÁMECKÝ PARK V ROMANTICKÉM DUCHU.

POSTUPNĚ VZNIKL JEDINEČNÝ PŘíRODNĚ KRAJINÁŘSKÝ PARK DOPLNĚNÝ MNOŽSTVÍM ROMANTICKÝCH STAVEB A ZÁKOUTÍ, O KTERÉM J. SCHALLER VE SVÉ TOPOGRAFII KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO Z ROKU 1788 NAPSAL, ŽE SVOU KRÁSOU VYNIKÁ TÉMĚŘ NAD VŠECHNY OSTATNÍ PARKY V ČECHÁCH.

V ROCE 1805 BYLO VYDÁNO ALBUM 24 KOLOROVANÝCH RYTIN W. BERGERA PODLE KRESEB MALÍŘE A. PUCHeRNY, KTERÉ ZACHYCUJE PŮVODNÍ PODOBU PARKU.

05 Pucherna 05 pucherna b 05 pucherna d 05 pucherna a

 

ZOBRAZIT CELOU HISTORII