Obnova zámku a parku ve Vlašimi (2. fáze)

Cílem projektu, spolufinancovaného Evropskou unií, je realizace aktivit, které nebylo možné z časových a technických důvodů v 1. fázi (r. 2005) uskutečnit, nebo se při realizaci objevila nová témata, která přispějí k lepšímu využití parku a zámku ve Vlašimi.
Klíčovou aktivitou je zpřístupnění nejzajímavějšího romantického objektu v parku - Čínského pavilonu.
Projekt zároveň přinese propojení zámku a parku s městem a jeho okolím prostřednictvím informačního systému i nové naučné cyklostezky.
Celkové náklady projektu jsou cca 17 mil. Kč. Doba realizace červen 2006 až červenec 2008.

Aktivity projektu 

REKONSTRUKCE ČÍNSKÉHO PAVILONU
 • kompletní rekonstrukce a restaurování pro zpřístupnění veřejnosti 
   
OBNOVA A ZPŘÍSTUPNĚNÍ ZÁMECKÉHO SKLEPENÍ
 • kompletní rekonstrukce pro zpřístupnění
 • instalace vybavení 
   
OBNOVENÍ CESTY KOLEM BÝVALÉHO KOUPADLA
 • úprava povrchu cesty včetně visutého přechodu nad řekou  
   
OBNOVENÍ CESTY POD SAMSONEM A ZPŘÍSTUPNĚNÍ SOCHY
 • obnova bývalé skalní cesty včetně traverzního mostu 
   
ZLEPŠENÍ ZÁZEMÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY V OKOLÍ ZNOSIMSKÉ BRÁNY
 • stavba dřevěného mostku pod Znosimskou bránou 
   
DOPLNĚNÍ INFRASTRUKTURY PARKU 
 • doplnění litinových sloupů orientačního systému se směrovkami
 • umístění kovových stojanů na kola u jednotlivých bran a informačního centra
   
VYBUDOVÁNÍ NAUČNÉ CYKLOSTEZKY KOLEM VLAŠIMI S NAUČNOU STEZKOU
 • vybudování cyklostezky kolem Vlašimi v délce 29 km
 • instalace zastavení se sezením a informačními panely
 • obnoveno 4 km povrchů bývalých cest  
   
ORIENTAČNÍ SYSTÉM MĚSTA VLAŠIMI 
 • panely s mapami
 • panel s bezdotykovou obrazovku
 • orientační sloupy se směrovkami  
   
PROPAGACE PROJEKTU 
 • výroba letáků v české, anglické, německé a nizozemské verzi
 • rozšíření webových stránek s ohledem na občany s postižením zraku
 • propagační leták na novou cyklostezku
 • inzerce a publicita v médiích

Kontakt na zpracovatele a manažera projektu - zapletal@podblanickem.net

 

publikováno 26.4.2018