Projekty obnovy parku

Obnova zámku a parku ve Vlašimi (2. fáze)

detailcinak

Cílem projektu, spolufinancovaného Evropskou unií, je realizace aktivit, které nebylo možné z časových a technických důvodů v 1. fázi (r. 2005) uskutečnit, nebo se při realizaci objevila nová témata, která přispějí k lepšímu využití parku a zámku ve Vlašimi.

Klíčovou aktivitou je zpřístupnění nejzajímavějšího romantického objektu v parku - Čínského pavilonu.

Projekt zároveň přinese propojení zámku a parku s městem a jeho okolím prostřednictvím informačního systému i nové naučné cyklostezky.

Celkové náklady projektu jsou cca 17 mil. Kč. Doba realizace červen 2006 až červenec 2008.

Aktivity projektu 

REKONSTRUKCE ČÍNSKÉHO PAVILONU

- kompletní rekonstrukce a restaurování pro zpřístupnění veřejnosti 

OBNOVA A ZPŘÍSTUPNĚNÍ ZÁMECKÉHO SKLEPENÍ

- kompletní rekonstrukce pro zpřístupnění
- instalace vybavení 

OBNOVENÍ CESTY KOLEM BÝVALÉHO KOUPADLA

- úprava povrchu cesty včetně visutého přechodu nad řekou  

OBNOVENÍ CESTY POD SAMSONEM A ZPŘÍSTUPNĚNÍ SOCHY

- obnova bývalé skalní cesty včetně traverzního mostu 

ZLEPŠENÍ ZÁZEMÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY V OKOLÍ ZNOSIMSKÉ BRÁNY

- stavba dřevěného mostku pod Znosimskou bránou 

DOPLNĚNÍ INFRASTRUKTURY PARKU 

- doplnění litinových sloupů orientačního systému se směrovkami
- umístění kovových stojanů na kola u jednotlivých bran a informačního centra

VYBUDOVÁNÍ NAUČNÉ CYKLOSTEZKY KOLEM VLAŠIMI S NAUČNOU STEZKOU

- vybudování cyklostezky kolem Vlašimi v délce 29 km
- instalace zastavení se sezením a informačními panely
- obnoveno 4 km povrchů bývalých cest  

ORIENTAČNÍ SYSTÉM MĚSTA VLAŠIMI 

- panely s mapami
- panel s bezdotykovou obrazovku
- orientační sloupy se směrovkami  

PROPAGACE PROJEKTU 

- výroba letáků v české, anglické, německé a nizozemské verzi
- rozšíření webových stránek s ohledem na občany s postižením zraku
- propagační leták na novou cyklostezku
- inzerce a publicita v médiích

Kontakt na zpracovatele a manažera projektu - zapletal@podblanickem.net

publikováno 28.10.2011
vytvořilo Anawe