Obnova přírodních prvků – II. etapa

Probíhá od loňského roku, realizátor je Český svaz ochránců přírody Vlašim.
Finanční prostředky ve výši cca 16 mil. Kč poskytl Státní fond životního prostředí ČR.
Projekt II. etapy je zaměřen na přední polovinu zámeckého parku od zámku po mlýnský náhon, vč. luk od Blanice k Domašínské bráně.

 Celkem se jedná o více jak 30 ha rozlohy parku. Výchozím zadáním pro II. etapu rekonstrukce bylo především zvětšení volných travnatých ploch, obnova atraktivních průhledů, odstranění náletů (více jak 11 ha) a nevhodných výsadeb, zajištění bezpečnosti solitérních stromů a stromů u hlavních cest (postupně bude ošetřeno 235 vybraných stromů), izolace parku od rušných komunikací, pohledové odclonění panelové zástavby a zvýšení atraktivity parku kompozičně propracovanou výsadbou zajímavých druhů stromů a keřů (1 236 stromů a 22 520 keřů).

Mezi atraktivními druhy, které se v parku objeví budou např. kaštanovník setý, dva druhy magnólií, morušovník bílý, dub velkoplodý, jinan dvoulaločný, sekvojovec obrovský, tisovec dvouřadý, jírovec drobnokvětý, několik druhů vilínů, rhododendrony, azalky, několik druhů dřínů a řada dalších zajímavých stromů a keřů.

Kontakt na zpracovatele a managera projektu – karel.kriz@csop.cz

publikováno 26.4.2018