Projekty obnovy parku

Obnova přírodních prvků – I. etapa

Proběhla v letech 1997 – 1998, realizátor byl Český svaz ochránců přírody Vlašim.

Finanční prostředky poskytl Státní fond životního prostředí ČR.

Byly řešeny především nejnutnější zásahy do parku jako obnova luk (např. před Starým hradem či u kamenného mostu u Znosimské brány), výřez náletů dřevin a některé základní výsadby v přední části parku, především stromů.

 

Kontakt na zpracovatele a managera projektu – pavel.pesout@csop.cz

publikováno 3.11.2011
vytvořilo Anawe