Naučná stezka zámeckým parkem

Naučná stezka byla poprvé otevřena v roce 1995 (hrazeno z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR) a celkem obsahovala 11 zastavení.
V roce 2005 byla prodloužena a rozšířena o 5 nových zastavení a byla obnovena původní pěšina a schodiště ve stráni pod „Samsonem“ (hrazeno z prostředků Evropské unie z programu SROP).

Obě etapy realizoval Český svaz ochránců přírody

 Jednotlivá zastavení naučné stezky

 1. Úvod
 2. Vlašimský zámecký park
 3. Hmyz vlašimského parku
 4. Ptactvo starých hájů vlašimského zámeckého park
 5. Čínský pavilon
 6. Nelesní květena vlašimského parku
 7. Ptactvo okolí vod a jehličnatých porostů vlašimského parku
 8. Květena lesů a hájů vlašimského park
 9. Starý hrad
 10. Znosimská brána
 11. Řeka Blanice
 12. Houby vlašimského parku
 13. Les ve vlašimském parku
 14. Ermitáž
 15. Turecká mešita
 16. současnost vlašimského parku.

Kontakt na zpracovatele a managera projektu – karel.kriz@csop.cz

publikováno 26.4.2018