NOVÉ SOCHY V PARKU - Sochařské sympozium 2005

NOVÉ SOCHY V PARKU - Sochařské sympozium 2005

Pískovcové sochy u Znosimské brány

V srpnu a září 2005 se s finanční podporou Evropské unie uskutečnilo ve vlašimském zámeckém parku sochařské sympozium za účasti pěti umělců, jehož tématem byla „dětská fantazie“.

Výsledkem akce jsou sochařská díla trvale umístěná po obou březích řeky Blanice v blízkosti Znosimské brány.

ALIEN

ALIEN

Autor: Marie Šeborová

Záměrem autorky bylo vytvoření sochařského díla, které bude podněcovat děti, ale i dospělé, k rozvíjení jejich fantazie. Alien, v překladu cizinec, vetřelec, je záhadné bytí, uchovávající si své tajemství. Vzdáleně snad může někomu připomínat ptáka, „něco“ létajícího.....či návštěvu z odlišných kultur, z jiných světů, ale také třeba něco nebo někoho úplně jiného.

VLAŠIMMATA

VLAŠIMMATA

Autor: Michal Blažek

Slovy autora: „sochy nepotřebují slov. Sochy, které potřebují slova, jsou špatné“.

FIGURA

FIGURA

Autor: Igor Kalina

ŽÁBA

ŽÁBA

Autor: Daniel Talavera

PENTTAHITTINEN - Usmívající se král z hor

PENTTAHITTINEN - Usmívající se král z hor

Autor: Hannu Aaltonen (Finsko)

 Po staletí se předávaly od člověka k člověku podivuhodné příběhy o obrech, kteří žili v jeskyních v Pyolonvuori, což je v Huittinenu ve Finsku. Lidé slýchali vyprávění o obrech, kteří vrhali obrovské balvany na velké vzdálenosti.
Z příběhů o obrech z Pyolonvuori se zrodily příběhy o štědrém Pentahittinenovi. Pentahittinen byl král z hory a štědrý ochránce lidí. Lidé v těchto příbězích nikdy Pentahittinena neviděli, ale slyšeli vyprávění a setkávali se s mnoha jeho dobrými skutky. Mezi mýtická stvoření nádherného parku města Vlašimi chci zasadit svou vlastní postavu několikasetletého krále hory Pentahittinena. Je to dobroděj, který má usměvavé oči a ústa, který má ruce a nohy, symboly všemohoucí dobré vůle, které ho pohánějí od jednoho úspěchu k druhému.

Chci aby mé vlastní zpodobení Pentahittinena vystupovalo z kamene ve Vlašimském parku tak, aby každý, kdo si ho prohlédne, měl možnost sám v sobě uvidět svůj vlastní obraz krále hory.

 

publikováno 30.10.2011