7.5., 28.5.2019 - Mytologie

7.5.2019 - Mytologieaa

Farní charita Vlašim

Pořádá: VZDĚLÁVACÍ INSTITUT STŘEDOČESKÉHO KRAJE VE SPOLUPRÁCI S FARNÍ CHARITOU VLAŠIM A ACADEMIA RERUM CIVILIUM – VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD KUTNÁ HORA

 

Obsah kurzu Mytologie

1. Setkání 19. 2. 2019 A) Úvod do problematiky - pojmosloví, teoretický úvod, literatura B) Mýty a mytologie a jejich aluze v současném světě

2. Setkání 11. 3. 2019 A) Mytologie chetitsko – babylonsko – sumerská B) Mýty a mytologie starověkého Egypta

3. Setkání 9. 4. 2019 A) Mýty a mytologie Asie B) Mýty a mytologie Evropy

4. Setkání 16. 4. 2019 A) Mýty a mytologie Ameriky B) Mýty a mytologie Austrálie, Oceánie a Afriky

5. Setkání 7. 5. 2019 A) Mýty a mytologie starověkého Řecka a Říma I. B) Mýty a mytologie starověkého Řecka a Říma II.

6. Setkání 28. 5. 2019 A) Mýty a pohádky B) Moderní mýty

 

Průběh kurzu: Každá přednáška trvá 4 vyučovací hodiny (tj. 180 minut a 15 minut přestávka).

Celý kurz je rozdělen do šesti přednášek, tedy jeho celkový rozsah je 24 vyučovacích hodin.

Místo konání kurzu: Vlašim - Klubovna farní charity, Na Valech 322 Čas konání kurzu: 9.00 – 12.15

Termíny konání kurzu: 19. 2., 11. 3., 9. 4., 16. 4., 7. 5., 28. 5. 2019

Cena za kurz: 850 Kč

Kontaktní osoba: Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz Bc. Jana Mutlová, 733 642 648, mutlova@visk.cz

 

KOLIK LEVOBOČKŮ MĚL ZEUS? PROČ MÁ STAROEGYPTSKÝ BŮH ANUBIS ŠAKALÍ HLAVU? KUDY SE VCHÁZÍ DO PODSVĚTÍ? POHLÉDNĚTE NA MÝTY, BÁJE A HRDINY VŠECH KONTINENTŮ. OD STAROVĚKÉHO EGYPTA PŘES SUMER A ŘECKO AŽ PO BÁJE AMERICKÝCH INDIÁNŮ ČI PŮVODNÍCH OBYVATELŮ OCEÁNIE. 

Přednášející: Mgr. Petra Hirtlová, Ph.D., ředitelka CCV na ARC – VŠPSV

publikováno 29.1.2019
vytvořilo Anawe